Je kan een afspraak maken via de telefoon of online. Binnen een veilige context van een therapeutische setting met beroepsgeheim wordt er geluisterd naar de redenen van jouw komst, jouw twijfels, jouw vragen en verwachtingen. Daarnaast geef ik in de eerste sessie informatie over mijn manier van werken.

Iedere consultatie duurt ongeveer 50 minuten.

De kostprijs voor een consultatie bedraagt 60€. Sommige mutualiteiten hebben terugbetalingen voor psychologische begeleidingen en therapie. Informeer zeker op voorhand hierover bij jouw mutualiteit.

Indien je een afspraak wenst te annuleren, gelieve dit minstens 24u op voorhand te doen. Zo niet, ben ik genoodzaakt om de consultatie toch aan te rekenen.