Iedereen heeft wel eens hulp nodig, ook al vinden de meesten dit wel moeilijk om toe te geven.

In een intakegesprek wordt besproken welke zorgen en bekommernissen je hebt. We bepalen samen de weg die we gaan volgen. Ik volg hierbij jouw tempo. Jouw inbreng is gedurende de gehele begeleiding of therapie noodzakelijk want iedere persoon is uniek. Dus: voor mij zijn alle begeleidingen/therapie steeds anders, aangepast aan jouw noden. De belangrijkste reden waarom een begeleiding of therapie werkt, is dat je je goed moet voelen bij een therapeut.

Ik geloof dat er in iedere mens veel sterktes zitten. Misschien voelt dat op dit moment niet zo voor jou aan. Dankzij de begeleiding of therapie kunnen deze sterktes terug meer op de voorgrond treden. In de begeleidingen of therapie kan je leren om anders naar situaties te kijken of er anders op te reageren. Er worden je hiervoor tools aangereikt.

Deze maatschappij is sterk geïndividualiseerd. Iedereen lijkt op een eigen eilandje te zitten. Toch heeft iedere mens nood aan verbinding en contact met anderen. Bovendien word je erg beïnvloed door het gezin waarin je zelf bent opgegroeid en door de situaties, zoals familie, vrienden, werk of studiecontext, waarin je je bevindt.