Samen op weg

Iedereen komt hindernissen en moeilijkheden tegen in het leven. Deze kunnen je uit je evenwicht brengen. Angstige, verdrietige, boze of depressieve gevoelens kunnen er het gevolg van zijn. De gebeurtenissen (uit het heden of het verleden) hebben een invloed op je leven, je relaties en/of je werk. Als je het gevoel hebt dat dit te zwaar weegt of als je het gevoel hebt dat je erin vast zit, is het goed om er hulp bij te zoeken. Hulp vragen en kunnen aanvaarden is voor veel mensen een grote stap. Als je twijfelt om hulp te vragen, kan je in een kennismakingsgesprek voelen of deze ondersteuning voor jou helpend zou kunnen zijn.

Samen zoeken we manieren om uitwegen te zoeken, zodat je terug steviger in je schoenen staat. Via een systemische en contextuele bril help ik je blikveld terug te verruimen. Zo kan je je zorgen of situaties op een andere manier bekijken. Hieruit proberen we veranderingen te bewerkstelligen.